Wie zijn wij
Het NIVRO (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid & Rijvaardigheidsopleidingen) is eind 2008 opgericht door Jaap Hulstein met medewerking van Raymond en Jorge Hulstein.
De totstandkoming van het NIVRO vloeit voort uit een jarenlange passie voor verkeersveiligheid en rijvaardigheid.
Het belangrijkste wat het NIVRO kenmerkt is de continue drang naar het leveren van kwalitatief hoogwaardige trainingen waarbij de wensen/ doelstellingen van haar klanten centraal staan.
Nieuwkomer of niet?
Het NIVRO is een nieuwe speler op de markt voor verkeersveiligheid en rijvaardigheidsopleidingen, maar kan bouwen op de jarenlange ervaring van de oprichter en medewerkers. Jaap Hulstein zit al meer dan 35 jaar in het vak en heeft zijn sporen verdient bij  de KNAC anti- slipscholen waar hij 20 jaar werkzaam is geweest, en  heeft  aan de wieg gestaan bij de oprichting van het ANWB Test- & Trainingscentrum waar hij ook 15 jaar werkzaam is geweest. Naast de medewerking van Raymond en Jorge Hulstein beschikt het NIVRO over een ervaringrijke poel van freelance instructeurs welke allen geselecteerd zijn op basis van hun specifieke kennis, ervaring en kwalitatief hoogwaardige lesgeven.

Het NIVRO is dus een echte nieuwkomer, maar dankzij de achtergronden van haar oprichter en haar uitgebreide netwerk, wel een nieuwkomer met heel veel kennis en ervaring in huis.
Visie
In de visie van het NIVRO kan een veilige en (milieu)verantwoorde verkeersdeelname alleen tot stand komen indien men als verkeersdeelnemer daadwerkelijk bewust is van de risico’s die voortvloeien uit een bepaald rijgedrag. Ook een juiste perceptie van mogelijke risico’s is een aspect dat bij veel verkeersdeelnemers door gebrek aan ervaring/ training in meer of mindere mate ontbreekt of te kort schiet.

Om deze redenen focust het NIVRO in haar trainingen en consulten op deze aspecten met als einddoel het aanleren van een anticiperende en probleemvoorkomende defensieve rijstijl. Dit vraag in veel gevallen om een structurele rij en gedragsverandering welke alleen tot stand kan komen wanneer hier bij zowel de werkgever als de werknemer oog voor is.
Werken aan een veilige en (milieu)verantwoorde verkeersdeelname is leuk en interessant, maar is absoluut meer dan alleen een training volgen en vraagt om een organisatiebrede ondersteuning.

Het NIVRO is uw verkeersveiligheidpartner en kan deze zaken voor u bewerkstelligen.

Borggraaf 27
8226TG Lelystad

0320-416355
0320-416355
info@nivro.nl